Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

GEMÜ Valve


  • Thông tin chi tiết
  • Nhận xét của khách hàng

 

GEMÜ Valve

Công Ty IWISU Vinh Dự là nhà phân phối các sản phẩm của GEMÜ Valve tại thị trường Việt Nam. 

 

Van GEMÜ Nỗi tiếng với các loại van màng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. 

Các sản phẩm của GEMÜ bao gồm.

 

 

 

 

metal diaphragm valve 

 two stage actuator metal diaphragm valves

plastic diaphragm valves

manually operated sanitary diaphragm valves

Gemu Metal Diaphragm Valves

Gemu Two stage Actuater Metal Diaphragm Valves

Gemu Plastic Diaphragm Valves

Gemu Manually Operated Sanitary Diaphragm Valves

pneumatically operated sanitary diaphragm valves

motorized sanitary diaphragm valves

plastic butterfly valves

metal butterfly valves

 

Gemu Pneumatically Operated Sanitary Diaphragm Valves

Gemu Motorized Sanitary Diaphragm Valves

Gemu Plastic Butterfly Valves

Gemu Metal Butterfly Valves

globe and control valves

high purity valves

Gemu Globe & Control Valves

Gemu High Purity Valves

Add comment

Security code
Refresh