Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Marine Bronze Valve | Van Tàu Biển


  • Thông tin chi tiết
  • Nhận xét của khách hàng

Công ty IWISU chuyên cung cấp và phân phối các loại van Tàu Biển bằng vật liệu Đồng (Bronze), Gang (Cast Iron), Thép (Steel), Inox (Stainless Steel) xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản với giá cạnh tranh nhất !

 

bronze valve - van tau bien - iwisu

marine-bronze-angle-valves check iwisu

marine_bronze_globe_valve_jis_f7301_5k - iwisu

van tau bien - gang - 5k80

Globe Valve F-7301

IMPA Code 750121; 750122; 750123; 750124; 750125; 750126
IMPA Category 75/Valves

Description

Globe Valve F-7301 manufactured in bronze, 5K pressure, JIS standard.
Maximum working pressure / temperature: 5 bar - 205°C / 7 bar - 120°C.

Specifications

IMPA Code Item Description
750121 Globe Valve

TYPE: 5K-15; SIZE: 15MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 100MM; FLANGE: 80MM; HOLE DIAMETER: 12MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 60MM; STANDARD: JIS

 
750122 Globe Valve

TYPE: 5K-20; SIZE: 20MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 110MM; FLANGE: 85MM; HOLE DIAMETER: 12MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 65MM; STANDARD: JIS

 
750123 Globe Valve

TYPE: 5K-25; SIZE: 25MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 120MM; FLANGE: 95MM; HOLE DIAMETER: 12MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 75MM; STANDARD: JIS

 
750124 Globe Valve

TYPE: 5K-32; SIZE: 32MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 140MM; FLANGE: 115MM; HOLE DIAMETER: 15MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 90MM; STANDARD: JIS

 
750125 Globe Valve

TYPE: 5K-40; SIZE: 40MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 160MM; FLANGE: 120MM; HOLE DIAMETER: 15MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 95MM; STANDARD: JIS 

 
750126 Globe Valve

TYPE: 5K-50; SIZE: 50MM; F-NUMBER: F7301; FACE TO FACE: 210MM; FLANGE: 130MM; HOLE DIAMETER: 15MM; MATERIAL: BRONZE; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 105MM; STANDARD: JIS

Gate Valve F-7363

IMPA Code 750802; 750803
IMPA Category 75/Valves

Description

Gate Valve F-7363 manufactured in cast iron, 5K pressure, JIS standard.

Specifications

IMPA Code Items Description
750802 Gate Valve

TYPE: 5K-65; SIZE: 65MM; F-NUMBER: F7363; FACE TO FACE: 190MM; FLANGE: 155MM; HOLE DIAMETER: 15MM; MATERIAL: CAST IRON; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 130MM; STANDARD: JIS

750803 Gate Valve

TYPE: 5K-80; SIZE: 80MM; F-NUMBER: F7363; FACE TO FACE: 200MM; FLANGE: 180 MM; HOLE DIAMETER: 19 MM; MATERIAL: CAST IRON; NUMBER OF HOLES: 4; PITCH: 145MM;  STANDARD: JIS

TỪ KHÓA: VAN TÀU BIỂN | VAN HÀNG HẢI | VAN ĐỒNG | VAN CHO TÀU | VAN CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU | IWISU | IWISU | IWISU

 

Marine cast iron globe valve

IMPA 750201 F7305 5K50

IMPA 750202 F7305 5K65

IMPA 750203 F7305 5K80

IMPA 750204 F7305 5K100

IMPA 750205 F7305 5K125

IMPA 750206 F7305 5K150

IMPA 750207 F7305 5K200

IMPA 750208 F7305 5K250

IMPA 750209 F7305 5K300

IMPA 750210 F7305 5K350

Marine cast iron angle valve IMPA 750216 F7306 5K50

IMPA 750217 F7306 5K65

IMPA 750218 F7306 5K80

IMPA 750219 F7306 5K100

IMPA 750220 F7306 5K125

IMPA 750221 F7306 5K150

IMPA 750222 F7306 5K200

IMPA 750223 F7306 5K250

IMPA 750224 F7306 5K300

IMPA 750225 F7306 5K350

IMPA 750226 F7306 5K400

Marine cast iron globe valve IMPA 750231 F7307 10K50

IMPA 750232 F7307 10K65

IMPA 750233 F7307 10K80

IMPA 750234 F7307 10K100

IMPA 750235 F7307 10K125

IMPA 750236 F7307 10K150

IMPA 750237 F7307 10K200

IMPA 750238 F7307 10K250

IMPA 750239 F7307 10K300

Marine cast iron angle valve IMPA 750246 F7308 10K50

IMPA 750247 F7308 10K65

IMPA 750248 F7308 10K80

IMPA 750249 F7308 10K100

IMPA 750250 F7308 10K125

IMPA 750251 F7308 10K150

IMPA 750252 F7308 10K200

IMPA 750253 F7308 10K250

IMPA 750254 F7308 10K300

IMPA 750255 F7308 10K350

IMPA 750256 F7308 10K400

Marine cast iron globe valve IMPA 750261 F7309 16K50

IMPA 750262 F7309 16K65

IMPA 750263 F7309 16K80

IMPA 750264 F7309 16K100

IMPA 750265 F7309 16K125

IMPA 750266 F7309 16K150

IMPA 750267 F7309 16K200

Marine cast iron angle valve IMPA 750271 F7310 16K50

IMPA 750272 F7310 16K65

IMPA 750273 F7310 16K80

IMPA 750274 F7310 16K100

IMPA 750275 F7310 16K125

IMPA 750276 F7310 16K150

IMPA 750277 F7310 16K200

Marine cast iron lift check globe valve IMPA 751311 F7358 5K50

IMPA 751312 F7358 5K65

IMPA 751313 F7358 5K80

IMPA 751314 F7358 5K100

IMPA 751315 F7358 5K125

IMPA 751316 F7358 5K150

Marine cast iron lift check angle valve IMPA 751321 F7359 5K50

IMPA 751322 F7359 5K65

IMPA 751323 F7359 5K80

IMPA 751324 F7359 5K100

IMPA 751325 F7359 5K125

IMPA 751326 F7359 5K150

IMPA F7359 5K200

Marine cast iron screw down check globe valve IMPA 751101 F7353 5K50

IMPA 751102 F7353 5K65

IMPA 751103 F7353 5K80

IMPA 751104 F7353 5K100

IMPA 751105 F7353 5K125

IMPA 751106 F7353 5K150

IMPA 751107 F7353 5K200

IMPA 751108 F7353 5K250

IMPA 751109 F7353 5K300

IMPA 751110 F7353 5K350

Marine cast iron screw down check angle valve IMPA 751116 F7354 5K50

IMPA 751117 F7354 5K65

IMPA 751118 F7354 5K80

IMPA 751119 F7354 5K100

IMPA 751120 F7354 5K125

IMPA 751121 F7354 5K150

IMPA 751122 F7354 5K200

IMPA 751123 F7354 5K250

IMPA 751124 F7354 5K300

IMPA 751125 F7354 5K350

IMPA 751126 F7354 5K400

Marine cast iron screw down check globe valve IMPA 751131 F7375 10K50

IMPA 751132 F7375 10K65

IMPA 751133 F7375 10K80

IMPA 751134 F7375 10K100

IMPA 751135 F7375 10K125

IMPA 751136 F7375 10K150

IMPA 751137 F7375 10K200

IMPA F7375 10K250

IMPA F7375 10K300

Marine cast iron screw down check angle valve IMPA 751141 F7376 10K50

IMPA 751142 F7376 10K65

IMPA 751143 F7376 10K80

IMPA 751144 F7376 10K100

IMPA 751145 F7376 10K125

IMPA 751146 F7376 10K150

IMPA 751147 F7376 10K200

IMPA F7376 10K250

IMPA F7376 10K300

IMPA F7376 10K350

IMPA F7376 10K400

Marine cast iron screw down check globe valve IMPA 751151 F7377 16K50

IMPA 751152 F7377 16K65

IMPA 751153 F7377 16K80

IMPA 751154 F7377 16K100

IMPA 751155 F7377 16K125

IMPA 751156 F7377 16K150

IMPA F7377 16K200

Marine cast iron screw down check angle valve IMPA 751161 F7378 16K50

IMPA 751162 F7378 16K65

IMPA 751163 F7378 16K80

IMPA 751164 F7378 16K100

IMPA 751165 F7378 16K125

IMPA 751166 F7378 16K150

IMPA F7378 16K200

Marine cast iron swing check valve IMPA 751421 F7372 5K50

IMPA 751422 F7372 5K65

IMPA 751423 F7372 5K80

IMPA 751424 F7372 5K100

IMPA 751425 F7372 5K125

IMPA 751426 F7372 5K150

IMPA 751427 F7372 5K200

IMPA 751428 F7372 5K250

marine cast iron swing check valve IMPA 751431 F7373 10K50

IMPA 751432 F7373 10K65

IMPA 751433 F7373 10K80

IMPA 751434 F7373 10K100

IMPA 751435 F7373 10K125

IMPA 751436 F7373 10K150

IMPA 751437 F7373 10K200

IMPA F7373 10K300

Marine cast iron globe hose valve IMPA 751731 F7333A 5K50

IMPA F7333A 5K65

IMPA 751732 F7333A 10K50

IMPA 751733 F7333A 10K65

Marine cast iron angle hose valve IMPA 751735 F7333B 5K50

IMPA F7333B 5K65

IMPA 751736 F7333B 10K50

751737 F7333B 10K65

Marine cast iron swing check valve 751421 F7372 5K50

751422 F7372 5K65

751423 F7372 5K80

751424 F7372 5K100

751425 F7372 5K125

751426 F7372 5K150

751427 F7372 5K200

751428 F7372 5K250

 

 » Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 20mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 16K F7304 20mm (IMPA 750152)
Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 20mm

» Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 25mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 16K F7304 25mm (IMPA 750153)
Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 25mm

» Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 32mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 16K F7304 32mm (IMPA 750154)
Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 32mm

» Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 40mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 16K F7304 40mm (IMPA 750155)
Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 16K F7303 40mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 15mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 15mm (IMPA 750121)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 15mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 20mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 20mm (IMPA 750122)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 20mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 25mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 25mm (IMPA 750123)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 25mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 32mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 32mm (IMPA 750124)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 32mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 40mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 40mm (IMPA 750125)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 40mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 50mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 5K F7351 50mm (IMPA 750126)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 5K F7351 50mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 15mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 16K F7409 15mm (IMPA 750141)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 15mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 20mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 16K F7409 20mm (IMPA 750142)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 20mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 25mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 16K F7409 25mm (IMPA 750143)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 25mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 32mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 16K F7409 32mm (IMPA 750144)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 32mm

» Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 40mm
Bronze Globe Valve SDNR Straight Flanged JIS 16K F7409 40mm (IMPA 750145)
Bronze Globe Valve SDNR Straight JIS 16K F7409 40mm

» Bronze Globe Valve SDNR Angle JIS 16K F7410 20mm
Bronze Globe Valve SDNR Angle Flanged JIS 16K F7410 20mm (IMPA 750142)
Bronze Globe Valve SDNR Angle JIS 16K F7410 20mm

» Bronze Globe Valve SDNR Angle JIS 16K F7410 25mm
Bronze Globe Valve SDNR Angle Flanged JIS 16K F7410 25mm (IMPA 750143)
Bronze Globe Valve SDNR Angle JIS 16K F7410 25mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 15mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 15mm (IMPA 750121)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 15mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 20mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 20mm (IMPA 750122)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 20mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 25mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 25mm (IMPA 750123)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 25mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 32mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 32mm (IMPA 750124)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 32mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 40mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 40mm (IMPA 750125)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 40mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 50mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 50mm (IMPA 750126)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 50mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 65mm
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 65mm (IMPA 750127)
Bronze Globe Valve Straight JIS 5K F7301 65mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 15mm
Bronze Globe Valve Straight Flanged JIS 16K F7303 15mm (IMPA 750141)
Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 15mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 20mm
Bronze Globe Valve Straight Flanged JIS 16K F7303 20mm (IMPA 750142)
Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 20mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 25mm
Bronze Globe Valve Straight Flanged JIS 16K F7303 25mm (IMPA 750143)
Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 25mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 32mm
Bronze Globe Valve Straight Flanged JIS 16K F7303 32mm (IMPA 750144)
Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 32mm

» Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 40mm
Bronze Globe Valve Straight Flanged JIS 16K F7303 40mm (IMPA 750145)
Bronze Globe Valve Straight JIS 16K F7303 40mm

» Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 5K F7302 15mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 5K F7302 15mm (IMPA 750131)
Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 5K F7302 15mm

» Angle Bronze Globe Valve Flanged JIS 5K F7302 20mm
Angle Bronze Globe Valve Flanged Flanged JIS 5K F7302 20mm (IMPA 750132)
a href="http://www.chryssafidis.com/f

Add comment

Security code
Refresh

Hổ trợ

Hỗ trợ Kinh doanh:

sales@iwisu.com hoặc info@iwisu.com

Mr Đô: 0908.601.662
Mail: ledo@iwisu.com

Mr Hòa: 0908.217.288
Mail: truongphuchoa@iwisu.com

Ms. Dung : 0906. 286. 287
Mail: trandung@iwisu.com

Ms. Tuyền : 0937.70.80.86
Mail: kinhdoanh02@iwisu.com

Ms. Minh : 0942.177. 470
Mail: kinhdoanh01@iwisu.com

Thống

mod_vvisit_counterHôm nay177
mod_vvisit_counterHôm qua190
mod_vvisit_counterTổng cộng228090

Online (20 minutes ago): 7